Barvy a kresby srsti křečíka Roborovského

Poznámka: Standard Českého křeččího klubu zná u křečíků Roborovského pouze barvu aguti a kresbu white face. V dnešní době ale už existuje mnoho dalších zbarvení a kreseb, které zatím nebyly přidány do standardu ČKK. 

Barvy srsti

Aguti (ang. agouti)

Genotyp: ++/A- (dominantní)

Aguti je divoké (původní) zbarvení roboráčků. Krycí srst by měla mít pískově zlatou barvu s našedlými konečky chlupů. Podsada se tmavě šedá. Břicho je bílé. Bílé nadoční skvrny a skvrny za ušima. Uši jsou tmavě šedé, u kořene lehce ochlupené. Oči jsou černé. 

Pozn.: Aguti barva je také označována jako "normal" nebo "přírodní" .

Skořicová (ang. cinnamon)

Genotyp: pp (recesivní)

Světlejší než zbarvení aguti, krycí srst je světle písková až krémová, podsada světle šedá. Jsou zachovány bílé nadoční skvrny, skvrna za ušima a bílé břicho. Křečíci se rodí s červenýma očima, které v prvních týdnech života tmavnou až do velmi tmavě rubínové barvy (dark ruby) a na první pohled působí jako černé. V kombinaci s kresbami strakatá, dominantně tečková, bílá a bílá s tečkou na hlavě zůstávají oči i v dospělosti červené.

Pozn.: Skořicová barva je také označována jako "krémová" (creme), "rezavá" či "argente".

Modrá (ang. blue)

Genotyp: aa? (recesivní, dříve také blbl)*

Nejtmavší barva srsti u roboráčků, která se v ČR poprvé objevila v roce 2017. Podsada i krycí chlupy mají tmavě šedou barvu. U některých zvířat se tato barva s věkem mění a získává hnědý až rezavý nádech. Přirozená bílá kresba je často redukována na břicho a dolní čelist, kresba v obličeji většinou úplně mizí.

*Genetická podstata zatím není zcela známa. Víme, že jde recesivní gen. Zatím ale není jisté, zda jde o non-agouti barvu (aa) nebo o "ztmavení" (umbrous - uu). 

Modrá skořicová (ang. blue cinnamon)

Genotyp: aa? pp; kombinace recesivních zbarvení modrá a skořicová; dříve také blbl pp

Srst má světle šedou až šedo-hnědou barvu, intenzita barvy se různí. Někteří jedinci jsou výrazně více "skořicoví" s lehkým nádechem do modré, jiní mají srst tmavší.  Oči jsou při narození červené a s věkem tmavnou. V kombinaci s kresbami bílá, bílá s tečkou na hlavě, dominantně tečkovaná a strakatá zůstávají oči i v dospělosti červené.

Kresby srsti (bílé znaky)

Strakatá (ang. mottled/pied)

Genotyp: momo (recesivní)

"Skvrnitý" křečík, základní barva a bílá jsou rozprostřeny po těle křečíka v podobě fleků či skvrn. Barvy by od sebe měly být jasně odlišeny, bez přechodů mezi nimi. Základní barva by měla být jasně rozpoznatelná.

Pokud je základní barvou aguti, křečík má černé oči, pokud skořicová, oči jsou i v dospělosti červené.

Dominantně tečkovaná (ang. dominant spotted/pied)

Genotyp: Ds- (dominantní)

Druhý typ "skvrnité" kresby u roboráčků, narozdíl od kresby mottled jsou ale skvrny či fleky rozmazané, bez ostrých okrajů, barva je v přechodech zředěná. Velmi často je objevuje v podobě barevného pláště s rozmazaným lemem. Pokud je základní barvou aguti, křečík má černé oči, pokud skořicová, jsou oči v dospělosti červené.

Rozlišit dominantní tečkovanost a strakatost pouze podle vzhledu zvířete je téměř nemožné. Nedobře vykreslená kresba mottled může být snadno zaměněna za dominantní tečku a naopak. Pouze u bílých/headspot křečíků si můžeme být na 100% jistí, že mají gen Ds. U ostatních je to možné určit pouze na základě dalšího křížení.

Bílá/bílá s tečkou na hlavě (ang. white/headspot)

Genotyp: Ds- momo 

Vrchní srst i podsada je čistě bílá, v případě kresby headspot křečík na tečku na čele v základním zbarvení. Pokud je základní barvou aguti, má křečík černé oči, pokud skořicová, oči jsou v dospělosti červené.

Bílé zbarvení řas může působit dojmem, že křečíci mají menší oči, ve skutečnosti ale musejí mít oči stejnou velikost jako u ostatních kreseb. 


Husky (též white face - recesivní typ)

Genotyp: hh (recesivní)

Křečík má bílý obličej. Barevné je jen V vycházející zpoza uší, končící nad očima. Břicho je bílé. Tento gen způsobuje také zesvětlení základní barvy.

V kombinaci se skořicovou barvou se mláďata rodí červenooká, ale oči během prvních týdnů tmavnou až do tmavě rubínové.

White face - dominantní typ

Genotyp: Wf- (dominantní)

Bílá kresba v obličeji je stejná jako u kresby husky. Na rozdíl od ní ale zůstává základní barva nezměněná (není zesvětlená), dovoleno je pouze lehké zředění barvy. 

V kombinaci se skořicovou barvou se mláďata rodí červenooká, ale oči během prvních týdnů tmavnou až do tmavě rubínové. 

Barvy očí

Černá (ang. black)

Oči jsou uhlově černé, zornička splývá s duhovkou. Černé oči mají křečíci v barvách aguti a modrá.


Tmavě rubínová (ang. dark ruby)

Mláďata s touto barvou očí se rodí červenooká, ale oči rychle začínají tmavnout. Už při otevření očí (cca. 10. den života) jsou oči téměř černé a červený nádech je rozeznatelný pouze pod silným světlem. Tuto barvu očí mají skořicoví a modří skořicoví křečíci s přírodní kresbou a s kresbou white faced.


Červená (ang. red)

Oči jsou sytě červené. Tato barva očí se vyskytuje u skořicových křečíků s kresbami bílá/bílá s tečkou na hlavě, strakatá a dominantně tečkovaná. Barva přetrvává po celou dobu života.


Různooký (ang. odd-eyed)

Každé oko jiné barvy. Zpravidla je jedno oko červené a druhé černé nebo tmavě rubínové. Objevuje se relativně vzácně, jde o "chybu", která vzniká z většiny náhodně. Cíleným výběrem chovných zvířat lze pouze lehce zvýšit pravděpodobnost.