Zbarvení a kresby srsti křečíků roborovského

Poznámka: Standart Českého křeččího klubu zná pouze zbarvení aguti a kresbu white faced. V dnešní době ale už existují i další zbarvení a kresby, které zatím nebyly přidány do oficiálního standardu. 

Zbarvení srsti

Aguti (ang. agouti)

Genotyp: ++ (dominantní)

Aguti je divoké (původní) zbarvení roboráčků. Srst by měla mít pískově zlatou barvu s tmavě šedou podsadou a našedlými konečky chlupů. Břicho je bílé, stejně jako nadoční skvrny. Uši jsou tmavě šedé, u kořene lehce ochlupené. Za ušima je bílá skvrna.


Skořicová (ang. cinnamon)

Genotyp: pp (recesivní)

Světlejší než zbarvení aguti, srst je světle písková až krémová, jsou zachovány bílé nadoční skvrny, skvrna za ušima a bílé břicho. Křečíci se rodí s červenýma očima, které věkem tmavnou až téměř do černé (tmavě rubínová/dark ruby).  V kombinaci s kresbami bílá, bílá s tečkou na hlavě, dominantně tečkovaná    a strakatá zůstávají oči i v dospělosti červené.

Pozn.: Skořicová barva je také označována jako krémová (creme) nebo rezavá , ale jedná se o stejné zbarvení.

Modrá (ang. blue, lila)

Genotyp: aa (recesivní, dříve také blbl)

Nejtmavší barva roboráčků, která se v ČR poprvé objevila v roce 2017. Podsada i krycí chlupy mají tmavě šedou barvu. U některých zvířat se tato barva s věkem mění a získává hnědý až rezavý nádech. Přirozená bílá kresba je často redukována na břicho a dolní čelist, kresba v obličeji většinou úplně mizí.


Modrá skořicová (ang. blue cinnamon)

Genotyp: aa pp; kombinace recesivních zbarvení skořicová a modrá; dříve také blbl pp)

Srst má světle šedou až šedo-hnědou barvu, intenzita barvy se různí. Někteří jedinci jsou výrazně více "skořicoví" s lehkým nádechem do modré, jiní mají srst tmavší.  Oči jsou při narození červené a s věkem tmavnou. V kombinaci s kresbami bílá, bílá s tečkou na hlavě, dominantně tečkovaná a strakatá zůstávají oči i v dospělosti červené. 

Fotku modré skořicové barvy poskytla Michaela Štorková, děkujeme. 

Kresby srsti (bílé kresby)

Strakatá (ang. mottled)

Genotyp: momo (recesivní)

"Dvoubarevný" křečík, obě barvy jsou rovnoměrně rozprostřeny po těle křečíka v podobě fleků či skvrn. Barvy by měly být od sebe jasně odlišeny, bez přechodů mezi nimi. Základní barva by měla být jasně rozpoznatelná.

Pokud je základní barvou aguti, křečík má černé oči, pokud skořicová, oči jsou i v dospělosti červené.


Dominantně tečkovaná (ang. dominant spotted)

Genotyp: Ds_ (dominantní)

"Dvoubarevný" křečík, v tomto případě (viz fotka) aguti + bílá. Narozdíl od kresby mottled jsou skvrny či fleky "rozmazané", bez ostrých okrajů, barva je zředěná. Pokud je základní barvou aguti, křečík má černé oči, pokud skořicová, oči jsou i v dospělosti červené.

Pozn.: Není vyvrácená letalita genu DsDs, proto se nedoporučuje křižit dva dominantně tečkované křečíky.


Bílá/bílá s tečkou na hlavě (ang. white/white with headspot)

Genotyp: Dsdsmomo 

Vrchní srst i podsada je čistě bílá, povolená je tečka na čele v základním zbarvení. Pokud je základní barvou aguti, má křečík černé oči, pokud skořicová, oči jsou i v dospělosti červené.

Bílé zbarvení řas může působit dojmem, že křečíci mají menší oči, ve skutečnosti ale musejí mít oči stejnou velikost jako u ostatních kreseb.

White faced - recesivní typ (= husky)

Genotyp: hh (recesivní)

Křečíci s touto kresbou mají obličej bílý, do obličeje zasazuje pouze část barvy "ze zad" ve tvaru V. Břicho je bílé, barevné části odpovídají rozpoznané barvě. Tento gen způsobuje v mládí málo výraznou barvu, tmavou, sytou barvu mají až starší jedinci. Recesivní varianta je celkově světlejší než dominantní. 


White faced - dominantní typ

Genotyp: Wfwf (dominantní)

V podstatě stejný jako recesivní typ, ale na rozdíl od něj bývá základní barva sytější, i přesto však zůstává lehce světlejší než u křečíků bez kresby.


Barvy očí

Černá (ang. black)

Oči jsou uhlově černé, zornička splývá s duhovkou. Černé oči mají křečíci v barvách aguti   a modrá.


Tmavě rubínová (ang. dark ruby)

Mláďata s touto barvou očí se rodí červenooká, ale oči rychle začínají tmavnout. Už při otevření očí (cca. 10. den života) jsou oči téměř černé a červený nádech je rozeznatelný pouze pod silným světlem. Tuto barvu očí mají skořicoví a modří skořicoví křečíci bez kresby a s kresbou white faced.


Červená (ang. red)

Oči jsou zářivě a sytě červené. Tato barva očí se vyskytuje u skořicových křečíků s kresbami bílá/bílá s tečkou na hlavě, strakatá a dominantně tečkovaná. Barva přetrvává po celou dobu života.